หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อสินค้า งานผลิตออร์เดอร์และราคาขายส่ง วิธีการวัดเครื่องประดับ การรับประกันสินค้า ติดต่อเรา


การวัดขนาดแหวนนั้นมีหลายวิธีแต่ที่นิยมกันทั่วไปมีวิธีดังนี้ค่ะ


วิธีที่ 1 การใช้กระดาษพันนิ้ว


                  


    อุปกรณ์ที่ใช้   
    1. ไม้บรรทัด
    2.ปากกาหรือดินสอ 
    3.กระดาษสีขาวตัดเป็นเส้นยาวหน้ากว้างไม่เกิน 0.5 ซม.    จากนั้นทำตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ

    ขั้นตอนที่ 1 นำกระดาษที่ตัดไว้แล้วพันนิ้วให้แน่นที่โคนนิ้วเหมือนที่เราสวมแหวน (ให้แน่นสนิทมากเลย)
    ขั้นตอนที่ 2 ใช้ปากกาหรือดินสอขีดบนกระดาษให้เป็นแนวเดียวกันทั้ง 2 ส่วน
    ขั้นตอนที่ 3 การกระดาษออก แล้วนำไปเทียบกับไม้บรรทัดว่าเท่ากับกี่มิลลิเมตร นั่นก็คือไซส์แหวนที่ได้
    หากวัดได้ต่ำกว่า .5 ให้ปัดลง หากวัดแล้วได้เกิน .5 ให้ปัดขึ้น


     

วิธีที่ 2 การวัดจากเส้นผ่านศูนย์กลาง
     วิธีนี้เป็นการวัดจากด้านในของแหวน หรือส่วนที่สัมผัสนิ้วเราเวลาสวมใส่นั้นเอง ถ้าแหวนด้านในโค้งนูนจะต้องวัดจากส่วนที่นูนที่สุด คือส่วนที่สัมผัสนิ้วนั้นเอง โดยวัดจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง เมื่อวัดแล้วเปรียบเทียบกับตารางด้านล่าง


                                                              เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm.)

เส้นรอบวง (mm.)

ไซส์แหวน

15  

47.1

47

15.3

48

48

15.6 

49

49

16 

50.2

50

16.3 

51.2

51

16.5 

51.8

52

17 

53.4

53

17.2

54

54

17.5 

55

55

17.8 

55.9

56

18 

56.5

57

18.5

58.1

58

18.8

59

59

19

59.7

60

20

62.8

63

21

65.9

66

21.5

67.5

 68 


 

  Copyright 2005-2011 cloninggems All rights reserved.
view